CF nr 1 (59) 2018: Urban fantasy

Ogłaszamy nabór tekstów do numeru 1 (59) 2018 CF, poświęconego fantastyce miejskiej (urban fantasy). Termin naboru artykułów naukowych i opowiadań mija 15 kwietnia 2018 (przedłużony!). Zachęcamy do śledzenia aktualizacji na stronie społecznościowej wydarzenia

Leon Tukker, Dr bob's masterpiece

WYTYCZNE DLA TEKSTÓW NAUKOWYCH:

  • realizm fantastyczny;
  • fantastyka miejska i podmiejska w literaturze, filmie, grach wideo i serialach;
  • legendy miejskie w fantastyce;
  • young adult fantasy w przestrzeni miejskiej, kreacja współczesnego miasta w fantastyce;
  • miasta przedindustrialne, postindustrialne i postapokaliptyczne w fantastyce oraz prozy reprezentatywnych dla konwencji twórców, np.: Johna Crowley’a, Neila Gaimana, Luciusa Sheparda, Paola Bacigalupiego, Chiny Miéville’a, Patricii Briggs w Polsce: Anety Jadowskiej, Michała Studniarka czy Marka Huberatha.
  • i inne, jesteśmy otwarci na kreatywne podejście do proponowanej problematyki.
Teksty naukowe powinny mieć wyczyszczone metadane. W osobnym dokumencie prosimy zamieścić informacje o autorze zawierające:
  • afiliację,
  • biogram do 80 słów,
  • 10 słów kluczowych i abstrakt do 300 słów (obydwa w języku polskim i angielskim)

Wszystkie teksty naukowe prosimy wysyłać pod adresem redakcja@creatiofantastica.com

WYTYCZNE DLA TEKSTÓW LITERACKICH:

Instrukcja dla autorów: https://creatiofantastica.com/tekstow-literackich/

Preferowane będą opowiadania utrzymane w konwencji miejskiej fantastyki (urban fantasy), choć zorientowane wokół problematyki miasta i urbanistyki opowiadania SF również wpiszą się w tematykę numeru. Zachęcamy do przekraczania granic międzygatunkowych i eksperymentowania z konwencją. W ramach twórczej zachęty – w numerze będziemy drukować opowiadanie Johna Crowley’a.

Opowiadania prosimy wysyłać pod adresem opowiadaniacf@gmail.com z kopią jawną na adres redakcja@creatiofantastica.com

NOTA WS. TEKSTÓW POPULARNONAUKOWYCH

Przypominamy, że CF nie przyjmuje tekstów publicystycznych (esejów, felietonów itp.). Autorów bardziej rozbudowanych (min. pół arkusza wydawniczego) tekstów popularnonaukowych zachęcamy (oferując pomoc redaktorską w tym zakresie) do rozbudowania ich do postaci naukowej.

Grafika okładkowa: Leon Tukker, Dr. Bob’s Masterpiece (detal użyty jako ilustracja wydarzenia)

Reklamy