CF nr 1 (58) 2018: Urban fantasy

Ogłaszamy nabór tekstów do numeru 1 (58) 2018 CF, poświęconego fantastyce miejskiej (urban fantasy). Termin naboru artykułów naukowych mija 30 czerwca 2018 (nabór opowiadań zamknięty!). Zachęcamy do śledzenia aktualizacji na stronie społecznościowej wydarzenia

Leon Tukker, Dr bob's masterpiece

WYTYCZNE DLA TEKSTÓW NAUKOWYCH:

  • realizm fantastyczny;
  • fantastyka miejska i podmiejska w literaturze, filmie, grach wideo i serialach;
  • legendy miejskie w fantastyce;
  • young adult fantasy w przestrzeni miejskiej, kreacja współczesnego miasta w fantastyce;
  • miasta przedindustrialne, postindustrialne i postapokaliptyczne w fantastyce oraz prozy reprezentatywnych dla konwencji twórców, np.: Johna Crowley’a, Neila Gaimana, Luciusa Sheparda, Paola Bacigalupiego, Chiny Miéville’a, Patricii Briggs w Polsce: Anety Jadowskiej, Michała Studniarka czy Marka Huberatha.
  • i inne, jesteśmy otwarci na kreatywne podejście do proponowanej problematyki.
Teksty naukowe powinny mieć wyczyszczone metadane. W osobnym dokumencie prosimy zamieścić informacje o autorze zawierające:
  • afiliację,
  • biogram do 80 słów,
  • 10 słów kluczowych i abstrakt do 300 słów (obydwa w języku polskim i angielskim)

Wszystkie teksty naukowe prosimy wysyłać pod adresem redakcja@creatiofantastica.com

WYTYCZNE DLA TEKSTÓW LITERACKICH:

Instrukcja dla autorów: https://creatiofantastica.com/tekstow-literackich/

Preferowane będą opowiadania utrzymane w konwencji miejskiej fantastyki (urban fantasy), choć zorientowane wokół problematyki miasta i urbanistyki opowiadania SF również wpiszą się w tematykę numeru. Zachęcamy do przekraczania granic międzygatunkowych i eksperymentowania z konwencją. W ramach twórczej zachęty – w numerze będziemy drukować opowiadanie Johna Crowley’a.

Opowiadania prosimy wysyłać pod adresem opowiadaniacf@gmail.com z kopią jawną na adres redakcja@creatiofantastica.com

Nabór opowiadań do numeru o urban fantasy zamknięty!

NOTA WS. TEKSTÓW POPULARNONAUKOWYCH

Przypominamy, że CF nie przyjmuje tekstów publicystycznych (esejów, felietonów itp.). Autorów bardziej rozbudowanych (min. pół arkusza wydawniczego) tekstów popularnonaukowych zachęcamy (oferując pomoc redaktorską w tym zakresie) do rozbudowania ich do postaci naukowej.

Grafika okładkowa: Leon Tukker, Dr. Bob’s Masterpiece (detal użyty jako ilustracja wydarzenia)