Przedłużenie naboru do nr 1 (59) 2018: Urban fantasy

Informujemy, że wskutek opóźnienia z wydaniem nr 2 (58) 2017, postanowiliśmy przedłużyć nabór artykułów naukowych i opowiadań do numeru tematycznego o urban fantasy do 20 kwietnia 2018 roku.

Numer planujemy wydać z końcem czerwca, już bez opóźnień – dlatego też prosimy, w szczególności autorów tekstów naukowych, o dotrzymanie terminu wysyłki tekstów.

Reklamy