Przedłużenie naboru do nr 1 (59) 2018: Urban fantasy

Informujemy, że wskutek opóźnienia z wydaniem nr 2 (58) 2017, postanowiliśmy przedłużyć nabór artykułów naukowych do numeru tematycznego o urban fantasy do 30 maja 2018 roku.

Nabór opowiadań zamknięty.

Numer planujemy wydać z końcem czerwca, już bez opóźnień – dlatego też prosimy, w szczególności autorów tekstów naukowych, o dotrzymanie terminu wysyłki tekstów.