CF nr 1 (60) 2019 — Nabór opowiadań

Ogłaszamy nabór opowiadań do numeru 1 (60) 2019 CF, poświęconego fantastyce historycznej. Opowiadania będzie można przesyłać aż do 31 stycznia 2019 pod stałym adresem redakcja@creatiofantastica.com

Podążając za klasyką gatunku – od allohistorii Guya Gavriela Kaya czy Lian Hearn po fantastykę kontrfaktyczną czy rodzime renarracje w rodzaju Trylogii husyckiej Andrzeja Sapkowskiego – chcielibyśmy zachęcić do nadsyłania tekstów podejmujących temat alternatywnej, fantastycznej historii (czy właśnie allohistorii) świata od prehistorii aż po czasy współczesne. Chętnie przeczytamy nie tylko o wielkich wydarzeniach i postaciach – bitwach, rewolucjach, przełomach naukowych, królach czy naukowcach – ale także o życiu zwykłych ludzi. Poszperajcie w zakurzonych kronikach i zaprezentujcie nam mało znane lub niewyjaśnione, acz fascynujące przy tym fakty i wydarzenia, zajścia, które rozpalały umysły i wyobraźnie minionych pokoleń, a dziś pozostają zapomniane. Dajcie się zainspirować technologicznym, naukowym, filozoficznym czy politycznym fantazjom z przeszłości – miastu idealnemu Platona, machinom wojennym Leonarda da Vinci, projektowi więzienia stworzonemu przez Jeremy’ego Benthama…

Ale historia to nie tylko wydarzenia i postaci historyczne, lecz także historycy, archiwiści, archeolodzy, antropolodzy czy etnografowie – dajcie nam nowego Indianę Jonesa albo Larę Croft. Zachęcamy również do refleksji nad historią jako dyscypliną i rolą historii w społeczeństwie, kulturze, nauce i polityce. Nie ograniczajcie się też do szeroko rozumianej kultury Zachodu: o historii można pisać też z zupełnie innej perspektywy… Możecie też podjąć się reinterpretacji gatunków literackich popularnych w minionych epokach: romansów rycerskich, kronik, opowieści łotrzykowskich i przygodowo-awanturniczych czy powieści gotyckiej.

Teksty futurystyczne nie będą dyskwalifikowane w przedbiegach, powinny jednak odnosić się do problematyki historii i historyczności – pamięci, zapominania, odtwarzania przeszłości.

Na teksty czekamy do 31 stycznia 2019. Autorów nadesłanych opowiadań poinformujemy o naszej decyzji do końca lutego. Wytyczne odnośnie formatowania tekstów i ogólne zasady publikacji znajdziecie pod adresem: https://creatiofantastica.com/tekstow-literackich/. Zachęcamy do śledzenia aktualizacji odnośnie naboru na stronie społecznościowej Creatio Fantastica.