CF NR 1 (60) 2019 — Nabór artykułów

Ogłaszamy nabór artykułów naukowych, przeglądowych oraz esejów recenzyjnych do 60. numeru „Creatio Fantastica” o fantastyce historycznej, historiach alternatywnych i kontrfaktyczności. Redakcja czeka na teksty do 10 lipca 2019 pod adresem redakcja@creatiofantastica.com

Redakcja poszukuje tekstów poświęconych:

  • studiom nad narracjami kontrfaktycznymi i fantastyką historyczną (allohistoriami) w literaturze, filmie, grze wideo, serialu czy komiksie;
  • problemom teoretycznym i genologicznym (jak definiować fantastykę historyczną, czym są allohistorie i narracje kontrfaktyczne, jak funkcjonują one względem ponowoczesnych nurtów kwestionujących obiektywizm historyczny);
  • interpretacjom klasycznej i najnowszej literatury nurtu allohistorycznego, poczynając od Guya Gavriela Kaya, Lian Hearn, a kończąc na Paulu Andersonie, Christopherze Prieście, Nealu Stephensonie i Susanny Clarke, w Polsce zaś — Krzysztofie Piskorskim, Andrzeju Sapkowskim czy Jacku Piekarze.

Artykuły naukowe w języku polskim o objętości minimum pół arkusza wydawniczego (20 tys. znaków ze spacjami bez bibliografii i przypisów) prosimy przesyłać na adres redakcja@creatiofantastica.com w formacie .doc lub .docx. Z uwagi na fakt, że teksty będą później oddawane do składu zgodnego ze stylistyką pisma, prosimy stosować domyślne formatowanie edytora tekstowego.

Przed wysłaniem tekstu prosimy zapoznać się z ogólnymi wskazówkami dla autorów i upewnić się, że do listu zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki. Bibliografię i przypisy należy zredagować wedle wytycznych dostępnych w tym miejscu.

Wszelkich informacji udzielać będą redaktorzy naukowi numeru pod adresem redakcja@creatiofantastica.com.