O zombie z innej perspektywy

narracja zombiecentryczne ksenia olkuszMamy przyjemności przedstawić Wam najnowszą książkę naukową dr Kseni Olkusz niegdyś redaktor naczelnej „CF”, obecnie redaktorki działu beletrystyki tym razem skoncentrowaną wokół tematyki zombie w literaturze. Narracje zombiecentryczne. Literatura ‒ Teoria ‒ Antropologia ukazały się 31 stycznia nakładem wydawnictwa Universitas i dostępne są w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Ksenia Olkusz zajmuje się historią, krytyką i teorią literatury. W kręgu jej zainteresowań znajduje się literatura popularna, głównie fantastyka grozy oraz dystopie, a także transfikcjonalość, transmedialność, filmy, seriale i gry wideo. Jako prezes fundacji Ośrodek Badawczy Facta Ficta jest redaktorem naukowym serii „Perspektywy Ponowoczesnościw ramach której ukazały się takie monografie, jak m.in. Zombie w kulturzeKsenologie, Groza i postgroza. Jest autorką książek Materializm kontra ezoteryka. Drugie pokolenie pozytywistów wobec „spraw nie z tego świata” oraz Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej polskiej fantastyce grozy.

Narracje zombiecentryczne to pozycja obowiązkowa nie tylko zatem dla fanów zombie. Po książkę powinien sięgnąć każdy, komu nieobojętne są zagadnienia dotyczące popkultury, o czym, mamy nadzieję, przekona Was opis wydawcy:

Narracje zombiecentryczne. Literatura ‒ Teoria ‒ Antropologia to głównie rozważania genologiczne i antropologiczne; ich celem jest zdyskontowanie powszechnego wyobrażenia, że teksty koncentrujące się wokół zombie są wyłącznie horrorami bądź nie angażują się w istotne dyskursy. Popkultura jest bowiem ‒ paradoksalnie ‒ bardzo czułym rezonatorem wszelkich przemian, kryzysów czy paradygmatów, co oznacza, że znajdują one odbicie w jej artefaktach. Dlatego istotnym aspektem zawartych w książce rozważań staje się prezentacja zaangażowania literatury zombiecentrycznej w przepracowywanie doświadczeń konfliktów współczesności. Wszystkie te kwestie są boleśnie niedostrzegalne dla wielu badaczy, przyjmujących a priori, że wytwory nienależące do mainstreamu czy niezakorzenione w tradycji literackiej nie odznaczają się wysokoartystycznością bądź reprezentują wyłącznie walor rozrywkowy.

Książka prezentuje nowatorskie podejście do tematyki zombie w literaturze: ma wskazać ‒ czy też podpowiedzieć ‒ nieco inną drogę bądź inny sposób oglądu tekstów wpisujących się w popkulturę i obudowanych wokół niezwykle symbolonośnej figury zombie.

Ksenia Olkusz doskonale zdaje sobie sprawę z tego, z jak obszernym tematem (…) przyjdzie jej się zmagać (…). Ujęcie to nie tyle „nobilituje banalny temat”, jak zwykli uważać rodzimi teoretycy literatury o konserwatywnym nastawieniu, ile pozwala umieścić go w zupełnie nowej perspektywie badawczej.
dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK

Autorka ani przez moment nie ogranicza się do ekskluzywnej sfery tradycyjnej humanistyki, choć pragmatycznie używa wypracowanych przez nią kodów i metodologii. Opisuje (…) sytuację „pomiędzy”, w której popkultura wydaje się znacznie bardziej odpowiedzialna za nasz świat niż kultura wysoka.
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz

Jeszcze do 8 lutego książkę można kupić z 30% rabatem ze strony wydawnictwa: https://www.universitas.com.pl/produkt/3890/Narracje-zombiecentryczne-Literatura-%E2%80%93-Teoria-%E2%80%93-Antropologia,Ksenia+Olkusz?fbclid=IwAR2w1AmwiG3IFKP7YQ8TsfBImn_Tj-jd-lHo2qWKTPfcCj3onM6w5rVRc-4