Creatio w CEJSH

Miło nam poinformować, że redakcja „Creatio Fantastica” podpisała umowę z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie indeksacji i deponowania numerów czasopisma w bazie The Central Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

cejsh-logo

CEJSH uzupełnia listę 6 baz, w których jest już indeksowane „CF”. W najbliższym roku redakcja będzie czynić starania o wpisy do baz zagranicznych: Directory of Open Access Journals (DOAJ) oraz European Reference Index for the Humanities (ERIH+).