Jakub Alejski z tytułem doktorskim

7 czerwca 2019 roku odbyła się obrona doktorska Jakuba Alejskiego, członka zespołu redakcyjnego „Creatio Fantastica”, na podstawie rozprawy Światy niedokończone. Procesualność światoopowieści w grach wideo, napisanej pod kierunkiem prof. Agnieszki Jelewskiej (UAM) i zrecenzowanej przez prof. Mirosława Filiciaka (SWPS) oraz prof. Jana Stasieńko (DSW).

Streszczenie rozprawy i recenzje są dostępne publicznie na stronach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy!

Redakcja
„Creatio Fantastica”