Wicenaczelna CF, Barbara Szymczak-Maciejczyk, z tytułem doktorskim

Dziś, 13 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Barbary Szymczak-Maciejczyk pt. Doświadczenie miłości i samotności: przetwarzanie życia w literaturę w prozie Marii Kuncewiczowej, napisanej pod opieką prof. dr. hab. Marka Busia (UP) oraz dr. Bogusława Gryszkiewicza (UP) i zrecenzowanej przez prof. dr. hab. Wiesława Olkusza (UO) i dr hab. Barbarę Szargot (UJD).

 

Rozprawa – wieńcząca badania nad prozą kobiecą, prowadzone przez dr Szymczak-Maciejczyk równolegle do studiów nad fantastyką – dostępna jest do wglądu i pobrania w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

W imieniu własnym i całego zespołu redakcyjnego najserdeczniej gratuluję!

Krzysztof M. Maj
Redaktor naczelny „Creatio Fantastica”