ZRL: Speculative Genre

Steampunk_GCzasopismo „Zagadnienia Rodzajów Literackich” ogłasza rozpoczęcie naboru tekstów do numerów planowanych na rok 2020.

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” są punktowanym w listach MNiSW (lista B, 14 pkt) czasopismem naukowym prezentującym wyniki badań wszelkiego typu studiów literaturoznawczych.

W planach wydawniczych pojawiła się pozycja poświęcona tematyce dystopii i utopii w ujęciu genderowym. Nr 3/2020 Speculative Genre (red. prowadzący dr hab. Katarzyna Ostalska, dr Tomasz Fisiak) zwraca uwagę na problem płciowości funkcji jaką pełni oraz sposobu jej prezentacji w  różnorakich fikcjach spekulatywnych.

Termin nadsyłania tekstów (wyłącznie w języku angielskim) upływa 31 października 2019. Gotowe artykuły należy przesłać na adres problems.zrl@uni.lodz.pl. Więcej informacji, w tym także ogłoszenia naborów do pozostałych numerów odnaleźć można na stronie internetowej czasopisma, do której przekierowuje niniejszy odnośnik.

Zachęcamy do zapoznania się ze skróconym opisem Speculative Genre:

Numer specjalny Zagadnień Rodzajów Literackich 3.2020 skierowany jest do Autorów, którzy zechcą wyobrazić sobie alternatywne, spekulatywne wersje „przyszłości” biorąc pod uwagę płeć kulturową jako główny punkt odniesienia. Numer stawia sobie za cel zbadanie całego spektrum „możliwych” scenariuszy, które podważają binarność płciową oraz patriarchalny porządek, kierując się w stronę alternatywnego rozwoju sytuacji, zarówno w wymiarze utopijnym, jak i dystopijnym.