Indeksacja w bazach danych

Indeksacja w naukowych bazach danych jest podstawą do zwiększenia obecności danego tytułu zarówno w wynikach wyszukiwania (Google Scholar, Google Books i pokrewne), jak i w zestawieniach bibliograficznych, zwiększających wiarygodność i referencyjność czasopisma. W przypadku czasopism elektronicznych indeksacja pełni rolę szczególnie istotną, umożliwiając szybkie dotarcie do konkretnych tomów czasopisma oraz, w przypadku indywidualnych artykułów naukowych, automatyczny import do profilu Google Scholar i, tym samym, wyszukiwarki PublishOrPerish.

„Creato Fantastica” dotychczas zostało zaindeksowane w następujących bazach:

  1. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
  2. Repozytorium Centrum Otwartej Nauki CeON
  3. Arianta. Naukowe i Branżowe Czasopisma Elektroniczne
  4. Polska Bibliografia Naukowa 

Redakcja pracuje aktualnie nad poszerzeniem zakresu wpisów do naukowych baz danych (aktualnie staramy się o wpis do BazHum).