Procedura recenzyjna

Dla recenzentów: formularz recenzji tekstu naukowego

Artykuły nadesłane do internetowego czasopisma „Creatio Fantastica” podlegają trójstopniowej procedurze recenzyjnej. Pierwszym etapem jest przynajmniej wstępna recenzja wewnętrzna, weryfikująca zgodność problematyki tekstu z profilem tematycznym czasopisma oraz oceniająca dostosowanie do obowiązujących w nim wymogów edytorskich. Jeżeli redaktor naukowy czasopisma będzie mieć jakiekolwiek wstępne uwagi, może się już na tym etapie skontaktować z autorem w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, uzupełnienia brakujących danych bądź poinformowania o odrzuceniu propozycji publikacji z uwagi na jej niezgodność ze spectrum tematycznym „Creatio Fantastica”.

W drugim etapie procedury recenzyjnej
, redakcja czasopisma typuje w trybie double blind review dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych o stopniu naukowym nie niższym niż stopień naukowy autora, którzy podczas całego procesu pozostaną dla siebie anonimowy.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

— więcej na ten temat: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/0edb568f6e4af6f949f0062164019872.pdf

Recenzenci zewnętrzni dobierani będą na podstawie zgodności swego profilu badawczego z problematyką nadsyłanego artykułu, a ich nazwiska będą rokrocznie ujawniane na stronie internetowej czasopisma. Recenzje sporządzane będą na podstawie rozsyłanego recenzentom formularza, uwzględniającego podstawowe kryteria merytoryczne i językowe, ale przede wszystkim oryginalność poruszanej problematyki, rozeznanie autora w literaturze przedmiotu i istotę wkładu do badań nad literaturą i kulturą fantastyczną.

Ostatni etap procedury recenzyjnej
obejmuje zapoznanie autora z recenzjami zewnętrznymi niezależnie od ich pozytywnego (przyjęcie do publikacji), negatywnego (odrzucenie tekstu) bądź warunkowego (przyjęcie pod warunkiem spełnienia dodatkowych wytycznych sformułowanych przez zewnętrznego recenzenta) wyniku. W pierwszym przypadku decyzja recenzenta jest równoznaczna z przyjęciem tekstu do publikacji na łamach pisma, w drugim – z rezygnacją z jego publikacji, w trzecim zaś – oznacza sposobność zaktualizowania tekstu o poprawki zasugerowane przez recenzentów i przesłanie go w postaci ostatecznej do redakcji, która następnie podejmie decyzję o publikacji.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s