Amateur Writing Contest 2019

Amateur Writing Contest przyznawana jest pisarzom nieprofesjonalnym – w tym takim, którzy stawiają swoje pierwsze, literackie kroki.

Read Article →