Konferencja: Kulturotwórcza funkcja gier

Konferencja poświęcona została problemowi gier, ich odbiorze oraz funkcji jaką pełnią w kulturze.

Reklamy
Read Article →