Anna N. Wilk – Polak, czarownica i esper wchodzą do baru…

Każdy dialog, każda scena są wypełnione sporym ładunkiem humoru ironicznego. […] Całość jest napisana wartkim i lekkim stylem. Autor nie tylko odwołuje się do myślenia stereotypowego, komizmu zarówno słownego, jak i charakterów, lecz również jednoznacznie wskazuje na wszystkie paradoksy, charakterystyczne dla działalności politycznej czy biurokratycznej.

Read Article →