Nabór artykułów. DLK 1/2020: horror

Celem czasopisma „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” jest inicjowanie i prezentowanie refleksji naukowej nad rozmaitymi reprezentacjami dzieciństwa obecnymi zarówno w utworach literackich, jak i w innych tekstach kultury.

Read Article →