Maciej Tomczak – Nie każdy cmentarz to smętarz

Czytając kolejne książki Neila Gaimana, można odnieść wrażenie, że jego wyobraźnia, a także wiedza, nie mają granic. Odwołując się nierzadko do znanych literackich motywów i wątków, ale też wykorzystując mity i wierzenia, Anglik tworzy zupełnie nową, zachwycającą jakość.

Read Article →